1kopretina

Automatická kresba

Jsou různé typy i zpracování automatické kresby. Vždy se jedná o intuitivní kreslení, přes určité symboly, které pak umíme přečíst a najít v obrázku. Takto zprostředkujeme informaci z podvědomí či našeho "vyššího já". Nejznámější lidé, kteří se tímto zabývají jsou Dr.Jana Brzobohatá, Zdeněk Navrátil, Marie Šalátová a dnes už zemřelý Karel Kožíšek. Ten patříl k lidem, kteří tuto techniku uvedli v širší známost. Pokud vás tato tématika zajímá více, můžete si o nich něco přečíst a podívat se na jejich obrázky (v knížkách či na internetu).

Automatická kresba se zhruba rozděluje na dvě oblasti:

  • Jedna se zabývá zmapováním problému tzv. diagnostikou. Patří sem kresba čaker, vztahů, či blokád nebo problémů ve fyzickém těle.
  • Druhá se zabývá harmonizací člověka přes působení obrázku. Na tom se podílí, zvolené barvy, tvary, rozvrstvení jednotlivých částí obrázku. Nedílnou součástí je i vyzařování energie z obrázku.Těmto obrázkům se říká- biorezonátor. Jsou kreslené na určité téma či konkrétně pro jednotivého člověka.

Automatická kresba je další alternativa, jak se vyznat sám v sobě, kde hledat cestu k vyřešení svých problémů. Může doplnit mozaiku našeho poznání a přispět k nalezení cesty, harmonie se sebou i s okolním světem.

autokresba1 autokresba2

Automatické písmo

Vzniká podobně jako automatická kresba na intuitivní rovině člověka. Obě tyto dovednosti jsou jsou umožňovány tvz. mimosmyslovým vnímáním. Zde se jedná vždy o psaný text, kdy je přes toto písmo zpřostředkována informace z jiných rovin našeho vnímání než je rozum, logika či emoce. Takto se dá komunikovat s podvědomím, vyšším já, průvodci atd.

text2
Poslední úprava stránky: 13.04.2010, 15:52